×

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Intago. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Intago enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Intago kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Intago. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Intago is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intago. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Intago beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Intago enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Intago maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Intago website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Intago verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van Intago zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Intago werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar support@intago.be.

Gebruik van Informatie

Intago kan uw verkregen gegevens gebruiken om Intago nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Intago zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Intago bevat links naar andere sites. Intago oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Intago het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Intago heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en Aanpassingen

Intago behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.